empty
 
 

ИнстаФорекс Форекс-брокери билан ишлашдага бир қатор афзалликлардан ташқари энди компаниянинг ҳар бир мижози янги хизматдан - Мижоз кабинетининг APIси дан фойдаланиши мумкин.

API — бу ИнстаФорекс брокерининг ҳар бир мижози фойдалана оладиган кучли функциялар кутубхонасидир. Мижозлар кабинети API функциясидан фойдаланиш ҳар бир мижозга кабинетнинг асосий функционалини истаган веб-ресурсда жойлаштиришга имкон беради.

Мижозлар кабинети API сервисидан фойдаланиш туфайли ИнстаФорекс брокерининг ҳар бир мижози очиқ ва ёпиқ савдо битимлари бўйича ҳисоб-варағи баланси бўйича, маълум вақт оралиғида ёпиқ лотлар, олинган бонуслар бўйича статистика, авторизациялар тарихи бўйича сўровлар, шунингдек ҳисоб-варағи бўйича қўшимча ахборот каби опциялар тўпламидан фойдаланиш имконига бўлади.

Кириш даражалари

API- функцияларига кириш икки хил даража бўйича амалга оширилади, улар хавфсизлик даражаларига кўра фарқ қилади.

Биринчи даража - очиқ,яъни қўшимча параметрларни киритишга зарурат йўқ.

Иккинчи даража - ёпиқ. Кириш ёпиқ даражада бўлганда, Сиз тақдим этган параметрларга боғлиқ ҳолда APIга кириш фақат пароль бўйича ёки IP пароль ёки IP маска бўйича мумкин.

Шундай қилиб, Мижоз кабинети APIси сервисидан фойдаланувчи ҳар бир мижоз ўз савдо ҳисоб-варағини ИнстаФорекс брокери сайтида Мижоз кабинетига ташриб буюрмасдан ҳолатини назорат қилиш имкониятига эга бўлади.

PHP мисоли

$Login = 0; #Must be Changed
$apiPassword = "password"; #Must be Changed
$data = array("Login" => $Login, "Password" => $apiPassword);
$data_string = json_encode($data);

$apiAuthenticationMethod = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiAuthenticationMethod);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)));

$token = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$apiMethodUrl = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiMethodUrl.$Login); #possibly Must be Changed part with [$Login]. Depends on the method param
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('passkey: '.$token));
$result = curl_exec($ch);
echo $result;

C# мисоли

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Text;

namespace ClientPartnerApiDemoProject{
class PartnerApiSample{
public void TestMethod(){
const int login = 000000;
const string pass = "your pass";
var token = GetToken(login, pass);
var result = GetCommissionRecords(login, token);
foreach (var trade in result){
Console.WriteLine("{0} {1}",trade.Partner, trade.BalanceRecords.Count);
}
}
public string GetToken(int login, string password){
var client = new HttpClient();
HttpContent tokenContent = new ObjectContent(typeof(AccessTokenRequest), new AccessTokenRequest { Login = login, Password = password }, new JsonMediaTypeFormatter());
var token = client.PostAsync("https://client-api.instaforex.com/api/Authentication/RequestPartnerApiToken", tokenContent).Result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return token;
}
public List GetCommissionRecords(int login, string token){
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("passkey", token);
var result = client.GetAsync(string.Format("https://client-api.instaforex.com/partner/GetCommissionRecords/{0}", login)).Result.Content.ReadAsAsync>().Result;
return result;
}
public class AccessTokenRequest{
public int Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
}
}
}
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.