empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
134.47 16 2022 15:35
-0.01 (-0.01%)
52% 48%
 
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
?
.