Support service
×

Mengapakah bonus Kupon dibatalkan?

Syarikat berhak untuk membatalkan bonus tanpa pemberitahuan, kerana itu, sangat disarankan untuk tidak memasukkan bonus dalam pengiraan keuntungan strategi perdagangan. Syarikat tidak bertanggungjawab atas apa-apa akibat pembatalan bonus, termasuk Stop Out, kerana bonus yang diberikan adalah keseluruhan harta Syarikat sehingga berjaya dengan membuka banyak lot yang diperlukan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""