Support service
×

Broker

Broker adalah pasaran profesional yang menjalankan perdagangan pada sekumpulan alat tertentu sama ada atas nama pelanggan, atau atas namanya sendiri dan pada akaun pelanggan berdasarkan kontrak komutatif dengan pelanggan.
 
Broker adalah seorang atau entiti yang mempunyai lesen untuk menjalankan operasi di pasaran sekuriti atas nama pelanggan. Broker dibahagikan kepada tiga kumpulan. Pertama, broker yang mengenakan komisen yang lebih tinggi dan memberikan pelbagai perkhidmatan (broker perkhidmatan penuh), termasuk penyertaan dalam IPO dan memberikan laporan mengenai syarikat. Kedua, broker yang menawarkan rangkaian perkhidmatan yang terhad (broker diskaun atau hanya pendiskaun) yang mengenakan purata komisen , tetapi tidak menyediakan semua perkhidmatan (misalnya, tidak termasuk cadangan mengenai menjual / membeli sekuriti jenis tertentu). Dan ketiga, broker diskaun pada dasarnya melaksanakan pesanan pelanggan yang tidak memerlukan perkhidmatan sandaran.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""