Support service
×

ฉันสามารถลงทะเบียนบัญชีพันธมิตรในระบบ PAMM ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีพันธมิตรของคุณได้ในระบบ PAMM อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้มีให้สำหรับการลงทะเบียนเป็นนักลงทุน PAMM และหุ้นส่วน PAMM เท่านั้น


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""