Support service
×

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

ไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอนและการเติมเงิน อย่างไรก็ตามควรทราบว่าค่าคอมมิชชั่นของระบบการชำระเงิน (เมื่อโอนผ่าน EPS) หรือค่าคอมมิชชั่นของธนาคาร (เมื่อทำการเติมและถอนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร) ก็จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่โอน.


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""

ฝากเงินได้ง่ายสะดวกสบายทุกช่วงเวลา