Support service
×

คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือ Pending order

คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจะถูกวางไว้เมื่อทำการเปิดสถานะการเทรด ถือว่าเป็นแนวทางที่ให้โบรกเกอร์ซื้อหรือขายคู่สกุลเงินพอราคามุ่งหน้าไปยังระดับที่กำหนดไว้ข้างต้นตามที่ทราบตามตัวคำสั่ง 


คำสั่งซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่สี่ประเภท:


คำสั่ง Buy Limit เป็นตัวชี้แนะในการซื้อเมื่อราคาจะซื้อในอนาคตเท่ากับระดับที่ระบุไว้ ดังนี้เองราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าระดับของชุดคำสั่ง คำสั่งของประเภทนี้ใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาตราสารจะปรับตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลงไปยังระดับใดระดับหนึ่ง คำสั่ง Buy Limit ไม่สามารถวางไว้เหนือราคาจะซื้อในปัจจุบัน โดยคุณต้องใช้คำสั่ง Buy Stop ในการนี้แทน


ตำแหน่ง Buy Stop เป็นตัวชี้แนะในการซื้อเมื่อราคาจะซื้อในอนาคตไปอยู่เทียบเท่ากับระดับที่ระบุไว้ ระดับราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับของชุดคำสั่ง ตามปกติแล้วคำสั่งประเภทนี้เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาตราสารจะมุ่งหน้าไปยังระดับใดระดับหนึ่งและมีการปรับตัวขึ้นต่อไป คำสั่ง Buy Stop ไม่สามารถอยู่ต่ำกว่าราคาจะซื้อปัจจุบัน คุณต้องใช้คำสั่ง Buy Limit ในการนี้แทน


คำสั่ง Sell Limit เป็นตัวชี้ในการขายเมื่อราคาจะขายในอนาคตอยู่เทียบเท่ากับระดับที่ระบุไว้ ในกรณีนี้เองระดับราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับของชุดคำสั่ง คำสั่งประเภทนี้มักใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาตราสารจะหยุดการมุ่งหน้าขึ้นหลังจากปรับตัวขึ้นไปยังระดับนั้นๆ และเริ่มปรับตัวลง คำสั่ง Sell Limit ไม่สามารถวางไว้ต่ำกว่าราคาจะขายปัจจุบัน ด้วยการนี้เองคุณต้องใช้คำสั่ง Sell Stop ในการนี้แทน


คำสั่ง Sell Stop เป็นตัวชี้ในการขายเมื่อราคาจะขายในอนาคตอยู่เทียบเท่ากับระดับที่ระบุไว้ ในการนี้องรดับราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าระดับของชุดคำสั่ง คำสั่งประเภทนี้มักใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาตราสารจะปรับตัวลงต่อไปหลังจากมุ่งหน้าลงไปยังระดับนั้นๆ คำสั่ง Sell Stop ไม่สามารถวางไว้สูงกว่าราคาจะขายปัจจุบัน คุณต้องใช้คำสั่ง Sell  Limit  ในการนี้แทน


การกำหนดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า คุณต้องคลิกไปในหน้าต่าง คำสั่งใหม่ และเปลี่ยนประเภทคำสั่งจาก การดำเนินการแบบทันที ไปเป็น คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 


เมื่อคุณใช้ตัวเลือกคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า จะพบกับช่องที่ปรากฎขึ้นมาเพื่อให้ระบุเงื่อนไขการดำเนินคำสั่ง โดยจะเป็นคู่สกุลเงิน, ปริมาณและราคาสถานะที่คุณจะเปิด, ประเภทคำสั่งรวมทั้งตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุนและการทำผลกำไร คุณอาจระบุความเห็นลงในคำสั่งและกำหนดวันหมดอายุเพื่อที่จะได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าแล้วเรียบร้อย คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งที่คุณกำหนดไว้ในช่อง Terminal  ในหน้าแถบการเทรดได้ ในการเปลี่ยนเงื่อนไขของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือจะ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""