empty
 
 

Правила Акції "Девайси в подарунок від InstaForex"

1. Загальні положення

  • 1.1. Найменування акції - «Девайси в подарунок від InstaForex» (далі - Акція).
  • 1.2. Акція організована групою компаній InstaFintech (далі - Організатор).
  • 1.3. У рамках Акції проводяться:
   • Розіграш девайсів iPad, iPhone, Samsung і Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Період проведення Акції складається з трьох циклів. Один цикл підрозуміває під собою термін рівний двом місяцям, в рамках якого пройде розіграш чотирьох девайсів від компанії InstaForex, починаючи з ХХ ХХ ХХХХ дня запуску Акції «Девайси в подарунок від InstaForex».

2. Учасники Акції

  • 2.1. В акції можуть взяти участь дієздатні повнолітні громадяни, які є власниками реальних торгівельних рахунків в компанії InstaForex (далі - Учасник).
  • 2.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно поповнити реальний торгівельний рахунок в компанії InstaForex на 500 доларів США або більше в Період проведення Акції та зареєструватись на сторінці реєстрації.
  • 2.3. Учасник має право зареєструвати в Акції більше одного рахунку, тим самим підвищивши свої шанси на виграш головного призу. Однак, у випадку виявлення відкриття більш 100 рахунків, адміністрація конкурсів залишає за собою право на скорочення кількості рахунків-учасників акції такого клієнта до 100 рахунків.
  • 2.4. В Акції може брати участь будь-який рахунок, який задовольняє умові: A - B + C> 500 USD, де A - сума поповнень з 1 січня 2020 (GMT+ 3), B - зняття з 1 січня 2020 (GMT+ 3), C - результат торгівлі.

3. Визначення переможців

3.1. Визначення переможця Акції «Девайси в подарунок від InstaForex» (далі - Переможці Акції).

  • 3.1.1. Рахунок Переможця Акції буде визначений за допомогою такої схеми: в алгоритмі визначення переможця використовується останні 5 цифр рахунку (незалежно від того, є він 5-значіння, 6-значним або 7-значним). Якщо ці 5 цифр співпадуть з девайс-числом, то власник рахунку стає власником одного з девайсів від компанії InstaForex, а саме iPad, iPhone, Samsung і Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Кожні два тижні з початку старту нового розіграшу одного з девайсів о 23:59 пройде фіксування курсів на момент закриття торгів за наступними парам:
   • Перша цифра Девайс-числа - остання цифра закриття EURUSD
   • Друга цифра Девайс-числа - остання цифра закриття GBPUSD
   • Третя цифра Девайс-числа - остання цифра закриття USDJPY
   • Четверта цифра Девайс-числа - остання цифра закриття USDCHF
   • П'ята цифра Девайс-числа - остання цифра закриття USDCAD
  • 3.1.3. У разі якщо рахунок, з яким збіглося згенероване Девайс-число, не є Учасником, переможцем визнається наступний за ним, або той, що передує йому. Переможець вибирається за принципом найбільшого депозиту, який обчислюється за формулою: А-В+С.
  • 3.1.4. Якщо зі згенерованим таким чином девайс-числом співпадуть кілька номерів - 5-значний рахунок, результат відкидання першої цифри у 6-значному номері і результат відкидання перших двох цифр у 7-значному торгівельному рахунку, то головний приз, один з девайсів iPad, iPhone, Samsung і Samsung Galaxy Tab, дістанеться власникові рахунку з найбільшим депозитом (найбільший депозит визначається за формулою: А - В + с). Див. пункт 2.4.

4. Публікація результатів

  • 4.1. Публікації може підлягати статистика країн і регіонів, з яких відбувається реєстрація конкурсних рахунків учасників.
  • 4.2. Результати акції публікуються протягом 7 днів після закінчення Акції та проведення всіх необхідних перевірок.
  • 4.3. Підсумки конкурсу будуть публікуватися на веб-сайті instaforex.com.

5. Отримання призів

5.1. Загальні положення

  • 5.1.1. Переможець Акції протягом 20 днів після оголошення результатів Акції та розіграшу погоджує з організатором по телефону дату, час і місце отримання призу.
  • 5.1.2. Після визначення торгівельного рахунку-переможця Організатор перевіряє інформацію про Учасника, а також правомірність його участі в Акції відповідно до пунктів 2.1. - 2.3. цих правил. Якщо будь-які дані не є справжніми, а також, якщо учасник не має права на участь в Акції, розіграш вважається недійсним.
  • 5.1.3. У разі порушення порядку отримання призу (відсутність паспорта, або закінчення строку його дії та інше) Організатор залишає за собою право відмовити у видачі призу.

5.2. Отримання головних призів Акції - iPad, iPhone, Samsung и Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Получение одного из основных призов Акции может быть осуществлено в одном из центральных представительств компании в РФ (Калининград, Москва и Санкт-Петербург) или быть доставлен в любую точку мира по согласованию с победителем. Согласование включает в себя погашение клиентом возможных дополнительных расходов по транспортировке приза.
  • 5.2.2. Вручение приза может быть осуществлено только при предъявлении паспорта или другого документа удостоверяющего личность, и подписания акта приема-передачи, с указанием в акте следующих сведений: фамилия, имя, отчество участника, дата его рождения, паспортные данные, контактный телефонный номер с обязательным указанием кода населенного пункта. Не предоставление вышеперечисленных реквизитов автоматически лишает победителя права на получение приза.
  • 5.2.3. В случае, если Победитель Акции не может сам получить приз, договор передачи может быть составлен на другое лицо на основании нотариальной доверенности от победителя.
  • 5.2.4. С момента получения приза любой Участник Акции несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством.
  • 5.2.5. Взамен главного приза Акции - одного из девайсов iPad, iPhone, Samsung и Samsung Galaxy Tab, победитель может выбрать альтернативный приз - открытие торгового счета в управление на сумму 1250 долларов США. Данный торговый счет имеет ряд особенностей:
   • Победители должны открыть и верифицировать счета в течение 30 календарных дней после объявления результатов конкурса.
   • Начальные средства в размере 1250 долларов США зачисляются на торговый счет только после прохождения победителем двух уровней верификации.
   • Начальные средства в размере 1250 долларов США не доступны для снятия, однако выводить можно прибыль, полученную от торговли на данные средства.
  • 5.2.6. Победитель соглашается, что при любом снятии средств, выданный приз отменяется в полном объеме.

6. Заключні положення

  • 6.1. Організатор вживає заходів захисту даних та інформації, пов'язаної з проведенням Акції, від несанкціонованого доступу і не зобов'язаний надавати третім особам інформацію, пов'язану з проведенням Акції.
  • 6.2. Факт участі в Акції свідчить про згоду Учасника у разі виграшу на те, що його ім'я, прізвище будуть використані в рекламних цілях. Всі авторські права на рекламні матеріали будуть належати Організатору.
  • 6.3. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з проведенням Акції і її результатами, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
  • 6.4. Участь в Акції автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасників з умовами та правилами її проведення.
  • 6.5. Якщо переможець Акції відмовляється дотримуватися всіх умов і правил її проведення, його участь в Акції підлягає скасуванню.

7. Мова Умов Акції.

  • 7.1. Основною мовою умов є англійська.
  • 7.2. Для зручності клієнтів Компанією може бути надано переклад умов Акції на інші мови. Даний переклад носить виключно інформативний характер.
  • 7.3. У разі будь-яких розбіжностей між англомовною версією справжніх умов Акції та їх перекладом, пріоритетною вважається англомовна версія.

Головна сторінка конкурсу Переможці конкурсу Розрахувати шанси Реєстрація

Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.