empty
 
 
Tiền thưởng 100%

100% tiền thưởng! Nhân đôi tiền gửi của bạn!

InstaForex mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền lần đầu tiên. Bạn chỉ cần mở và nạp tiền vào một tài khoản giao dịch trực tiếp và điền vào đơn đăng ký. Các khoản tiền thưởng không được rút nhưng được ghi có để gửi đến $ 2000 và bạn có thể rút tất cả lợi nhuận từ các khoản tiền này mà không có bất kỳ hạn chế nào.
Nhận tiền thưởng

Đối với các khoản tiền gửi hơn $ 2000, các quy tắc đặc biệt được áp dụng. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin chi tiết trong thỏa thuận tiền thưởng.

Nhân tiện, phần thưởng có sẵn cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của chúng tôi. Sau đó sẽ phải mở và nạp tiền vào một tài khoản mới.

Bạn cũng có cơ hội nhận được các phần thưởng khác:

Tiền thưởng 100%
Rút tiền lãi Được phép
xác minh Cấp độ thứ hai
Số tiền thưởng tối đa Không giới hạn
Nguyên tắc tín dụng Chỉ đối với khoản tiền gửi đầu tiên
Tiền thưởng tương thích Không
Khả dụng cho khách hàng mới Có sẵn
Khả dụng cho nhiều chủ tài khoản Có sẵn
Các lô để rút tiền thường Không thể rút được
Đòn bẩy tối đa 1:200
Đầu tư PAMM Không có sẵn
Giao dịch quyền chọn Không có sẵn
mức ngưng giao dịch 100%

Tiền thưởng thỏa thuận 100%

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.