empty
 
 
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen
Latest price 162.95 05 Aug 2022 23:59
Price change -0.01 (-0.01%)
Traders' feedback
BUYING 49% SELLING 51%
 
aug
01
mo
aug
02
tu
aug
03
we
aug
04
th
aug
05
fr
aug
06
sa
aug
07
su
aug
08
mo
aug
09
tu
aug
10
we
aug
11
th
aug
12
fr
aug
13
sa
aug
14
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.