empty
 
 
GOLD Spot Gold
Latest price $1761.22 18 Aug 2022 07:32
Price change $-0.01 (0.00%)
Traders' feedback
BUYING 57% SELLING 43%
 
aug
15
mo
aug
16
tu
aug
17
we
aug
18
th
aug
19
fr
aug
20
sa
aug
21
su
aug
22
mo
aug
23
tu
aug
24
we
aug
25
th
aug
26
fr
aug
27
sa
aug
28
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.