empty
 
 

Nếu bạn muốn có cơ hội trở thành người chiến thắng chiến dịch “Giao Dịch Thông Minh, Rinh Công Cụ”, tài khoản của bạn cần thỏa mãn điều kiện sau: A - B + C> 500 USD, trong đó, A là số tiền deposit từ ngày 01 tháng Một năm 2014 (GTM+2), B là số tiền rút ra từ ngày 01 tháng Một năm 2014 (GTM+2) và C là kết quả giao dịch (nếu kết quả âm thì tài khoản sẽ bị loại).

Vẫn chưa có một tài khoản tại InstaForex? Mở và ký quỹ ngay bây giờ!

Phiếu đăng ký cuộc thi

Theo khoản II.5 của thể lệ cuộc thi, bạn cần ghi rõ họ và tên. Trong trường hợp bạn chưa ghi rõ họ tên và có tên trong danh sách đoạt giải, BTC Cuộc thi và Chiến dịch có quyền loại tài khoản của bạn và từ chối giải thưởng.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.