empty
 
 
Tính cổ tức

Dividend Calculator for Forex Traders

Phần này sẽ rất hữu ích dành cho những người giao dịch CFDs. Trang này bao gồm danh sách cổ tức và thông tin về ngày trả gần nhất trên mỗi tài khoản giao dịch NYSE.

Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 10/09/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
Biểu tượng
Khối lượng (lot)
Số lượng
Cổ tức
Ngày hết hạn kế tiếp

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#AAPL 28.07.2022 08.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 0.23 Quý
#AIG 03.05.2022 16.06.2022 30.06.2022 15.06.2022 0.32 Quý
#AXP 04.05.2022 01.07.2022 10.08.2022 30.06.2022 0.52 Quý
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Quý
#BAC 20.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 0.22 Quý
#BK 15.07.2022 25.07.2022 05.08.2022 22.07.2022 0.37 Quý
#BHP 08.09.2021 25.02.2022 28.03.2022 24.02.2022 3 6 tháng
#C 21.07.2022 01.08.2022 26.08.2022 29.07.2022 0.51 Quý
#CAT 08.06.2022 20.07.2022 18.08.2022 19.07.2022 1.20 Quý
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Quý
#CMCSA 10.05.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.27 Quý
#CSCO 06.06.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.38 Quý
#CVX 27.07.2022 19.08.2022 12.09.2022 18.08.2022 1.42 Quý
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 tháng
#EBAY 04.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 31.05.2022 0.22 Quý
#F 27.07.2022 11.08.2022 01.09.2022 10.08.2022 0.10 Quý
#FCX 13.04.2022 15.07.2022 01.08.2022 14.07.2022 0.15 Quý
#FDX 14.06.2022 27.06.2022 11.07.2022 24.06.2022 1.15 Quý
#GE 17.06.2022 28.06.2022 25.07.2022 27.06.2022 0.08 Quý
#GILD 27.04.2022 15.06.2022 29.06.2022 14.06.2022 0.73 Quý
#GS 14.07.2022 01.09.2022 29.09.2022 31.08.2022 2.50 Quý
#HAL 19.05.2022 01.06.2022 22.06.2022 31.05.2022 0.12 Quý
#HD 19.05.2022 02.06.2022 16.06.2022 01.06.2022 1.90 Quý
#HON 29.07.2022 12.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 0.98 Quý
#HPQ 21.06.2022 14.09.2022 05.10.2022 13.09.2022 0.25 Quý
#IBM 27.07.2022 10.08.2022 10.09.2022 09.08.2022 1.65 Quý
#INTC 13.07.2022 07.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.365 Quý
#IP 12.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 12.08.2022 0.463 Quý
#JNJ 18.07.2022 23.08.2022 06.09.2022 22.08.2022 1.13 Quý
#JPM 15.06.2022 06.07.2022 31.07.2022 15.07.2022 1.00 Quý
#KO 27.04.2022 15.06.2022 01.07.2022 14.06.2022 0.44 Quý
#KHC 27.07.2022 26.08.2022 23.09.2022 25.08.2022 0.4 Quý
#MA 20.06.2022 08.07.2022 09.08.2022 07.07.2022 0.49 Quý
#MCD 28.07.2022 01.09.2022 16.09.2022 31.08.2022 1.38 Quý
#MDLZ 18.05.2022 30.06.2022 14.07.2022 29.06.2022 0.35 Quý
#MGM 02.05.2022 10.06.2022 15.06.2022 09.06.2022 0.002 Quý
#MMM 10.05.2022 20.05.2022 12.06.2022 19.05.2022 1.49 Quý
#MO 19.05.2022 15.06.2022 11.07.2022 14.06.2022 0.90 Quý
#MRK 24.05.2022 15.06.2022 08.07.2022 14.06.2022 0.69 Quý
#MRVL 02.06.2022 08.07.2022 27.07.2022 07.07.2022 0.06 Quý
#MS 14.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 28.07.2022 0.775 Quý
#MSFT 14.06.2022 18.08.2022 08.09.2022 17.08.2022 0.62 Quý
#NKE 05.05.2022 06.06.2022 01.07.2022 03.06.2022 0.305 Quý
#ORAN 10.05.2022 06.06.2022 24.06.2022 03.06.2022 0.328 Quý
#ORCL 13.06.2022 12.07.2022 26.07.2022 11.07.2022 0.32 Quý
#PBR 13.05.2022 25.05.2022 27.06.2022 24.05.2022 0,561 Không có chuyển nhượng
#PEP 21.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 1.15 Quý
#PFE 23.06.2022 29.07.2022 06.09.2022 28.07.2022 0.40 Quý
#PG 12.07.2022 22.07.2022 15.08.2022 21.07.2022 0.913 Quý
#QCOM 06.07.2022 01.09.2022 22.09.2022 31.08.2022 0.75 Quý
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Quý
#SBUX 22.06.2022 12.08.2022 26.08.2022 11.08.2022 0.49 Quý
#SPY 24.01.2022 21.06.2022 29.07.2022 17.06.2022 1.577 Quý
#T 28.06.2022 11.07.2022 01.08.2022 08.07.2022 0.278 Quý
#TRI 03.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 23.03.2022 0.445 Quý
#TRV 21.07.2022 09.09.2022 30.09.2022 08.09.2022 0.93 Quý
#UBS 01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.162 Năm
#UL 28.04.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.429 Quý
#UPS 04.05.2022 16.05.2022 02.06.2022 13.05.2022 1.52 Quý
#V 25.01.2022 11.02.2022 01.03.2022 10.02.2022 0.375 Quý
#VZ 31.05.2022 08.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 0.64 Quý
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Quý
#WFC 26.07.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.30 Quý
#WMT 17.02.2022 12.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 0.56 Quý
#XOM 27.07.2022 12.08.2022 09.09.2022 11.08.2022 0.88 Quý
#AAPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2022 08.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.08.2022 05.08.2022
Số tiền Thời gian
0.23 Quý
#AIG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.05.2022 16.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.06.2022 15.06.2022
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#AXP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.05.2022 01.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.08.2022 30.06.2022
Số tiền Thời gian
0.52 Quý
#BA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.12.2019 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
2.005 Quý
#BAC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.07.2022 02.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2022 01.09.2022
Số tiền Thời gian
0.22 Quý
#BK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2022 25.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
05.08.2022 22.07.2022
Số tiền Thời gian
0.37 Quý
#BHP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.09.2021 25.02.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.03.2022 24.02.2022
Số tiền Thời gian
3 6 tháng
#C
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.07.2022 01.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.08.2022 29.07.2022
Số tiền Thời gian
0.51 Quý
#CAT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.06.2022 20.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.08.2022 19.07.2022
Số tiền Thời gian
1.20 Quý
#CHL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2019 27.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 26.08.2020
Số tiền Thời gian
0.9871 Quý
#CMCSA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.05.2022 06.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.07.2022 05.07.2022
Số tiền Thời gian
0.27 Quý
#CSCO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.06.2022 06.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.07.2022 05.07.2022
Số tiền Thời gian
0.38 Quý
#CVX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2022 19.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.09.2022 18.08.2022
Số tiền Thời gian
1.42 Quý
#DIS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.12.2019 16.12.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2020 13.12.2019
Số tiền Thời gian
0.88 6 tháng
#EBAY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.05.2022 01.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.06.2022 31.05.2022
Số tiền Thời gian
0.22 Quý
#F
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2022 11.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 10.08.2022
Số tiền Thời gian
0.10 Quý
#FCX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.04.2022 15.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.08.2022 14.07.2022
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FDX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.06.2022 27.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.07.2022 24.06.2022
Số tiền Thời gian
1.15 Quý
#GE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.06.2022 28.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.07.2022 27.06.2022
Số tiền Thời gian
0.08 Quý
#GILD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.04.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.06.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.73 Quý
#GS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.07.2022 01.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.09.2022 31.08.2022
Số tiền Thời gian
2.50 Quý
#HAL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.05.2022 01.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.06.2022 31.05.2022
Số tiền Thời gian
0.12 Quý
#HD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.05.2022 02.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.06.2022 01.06.2022
Số tiền Thời gian
1.90 Quý
#HON
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.07.2022 12.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.09.2022 11.08.2022
Số tiền Thời gian
0.98 Quý
#HPQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.06.2022 14.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
05.10.2022 13.09.2022
Số tiền Thời gian
0.25 Quý
#IBM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2022 10.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2022 09.08.2022
Số tiền Thời gian
1.65 Quý
#INTC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.07.2022 07.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 04.08.2022
Số tiền Thời gian
0.365 Quý
#IP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.07.2022 15.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2022 12.08.2022
Số tiền Thời gian
0.463 Quý
#JNJ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.07.2022 23.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.09.2022 22.08.2022
Số tiền Thời gian
1.13 Quý
#JPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.06.2022 06.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.07.2022 15.07.2022
Số tiền Thời gian
1.00 Quý
#KO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.04.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.07.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.44 Quý
#KHC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2022 26.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.09.2022 25.08.2022
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#MA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.06.2022 08.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.08.2022 07.07.2022
Số tiền Thời gian
0.49 Quý
#MCD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2022 01.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.09.2022 31.08.2022
Số tiền Thời gian
1.38 Quý
#MDLZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.05.2022 30.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.07.2022 29.06.2022
Số tiền Thời gian
0.35 Quý
#MGM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.05.2022 10.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.06.2022 09.06.2022
Số tiền Thời gian
0.002 Quý
#MMM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.05.2022 20.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.06.2022 19.05.2022
Số tiền Thời gian
1.49 Quý
#MO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.05.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.07.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.90 Quý
#MRK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.05.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.07.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.69 Quý
#MRVL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.06.2022 08.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.07.2022 07.07.2022
Số tiền Thời gian
0.06 Quý
#MS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.07.2022 29.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.08.2022 28.07.2022
Số tiền Thời gian
0.775 Quý
#MSFT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.06.2022 18.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.09.2022 17.08.2022
Số tiền Thời gian
0.62 Quý
#NKE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.05.2022 06.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.07.2022 03.06.2022
Số tiền Thời gian
0.305 Quý
#ORAN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.05.2022 06.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.06.2022 03.06.2022
Số tiền Thời gian
0.328 Quý
#ORCL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.06.2022 12.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.07.2022 11.07.2022
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#PBR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.05.2022 25.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.06.2022 24.05.2022
Số tiền Thời gian
0,561 Không có chuyển nhượng
#PEP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.07.2022 02.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2022 01.09.2022
Số tiền Thời gian
1.15 Quý
#PFE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.06.2022 29.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.09.2022 28.07.2022
Số tiền Thời gian
0.40 Quý
#PG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.07.2022 22.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.08.2022 21.07.2022
Số tiền Thời gian
0.913 Quý
#QCOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.07.2022 01.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.09.2022 31.08.2022
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#QQQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.01.2021 23.03.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.04.2021 22.03.2021
Số tiền Thời gian
0.3947 Quý
#SBUX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.06.2022 12.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.08.2022 11.08.2022
Số tiền Thời gian
0.49 Quý
#SPY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.01.2022 21.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.07.2022 17.06.2022
Số tiền Thời gian
1.577 Quý
#T
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.06.2022 11.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.08.2022 08.07.2022
Số tiền Thời gian
0.278 Quý
#TRI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.05.2022 26.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.05.2022 23.03.2022
Số tiền Thời gian
0.445 Quý
#TRV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.07.2022 09.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2022 08.09.2022
Số tiền Thời gian
0.93 Quý
#UBS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.02.2022 13.04.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.04.2022 12.04.2022
Số tiền Thời gian
0.162 Năm
#UL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.04.2022 05.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 04.08.2022
Số tiền Thời gian
0.429 Quý
#UPS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.05.2022 16.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.06.2022 13.05.2022
Số tiền Thời gian
1.52 Quý
#V
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.01.2022 11.02.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.03.2022 10.02.2022
Số tiền Thời gian
0.375 Quý
#VZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.05.2022 08.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.08.2022 07.07.2022
Số tiền Thời gian
0.64 Quý
#WDC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.02.2020 03.04.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.04.2020 02.04.2020
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#WFC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.07.2022 05.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 04.08.2022
Số tiền Thời gian
0.30 Quý
#WMT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.02.2022 12.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.09.2022 11.08.2022
Số tiền Thời gian
0.56 Quý
#XOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2022 12.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.09.2022 11.08.2022
Số tiền Thời gian
0.88 Quý

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.