empty
 
 
Những câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Chúng tôi có câu trả lời. Chúng tôi đã tạo ra phần này với các câu hỏi thường gặp nhất về chương trình liên kết, điều kiện giao dịch, hệ thống PAMM, đăng ký, xác minh và các vấn đề khác.
Câu hỏi về tài chính
Hệ thống chuyển đổi tiền tệ để nạp và rút tiền tại InstaForex và hệ thống mà các nhà môi giới ngoại hối khác cung cấp khác nhau như thế nào?

Khi bạn nạp tiền bằng loại tiền tệ mà khác với loại tiền gốc trong tài khoản của bạn, công ty sẽ sử dụng tỷ giá thị trường hiện hành. Thông tin về tỷ giá chuyển đổi hiện hành có sẵn trong cả Tủ Khách hàng và trên trang web của InstaForex (tỷ giá chuyển đổi bằng với giá BID).

Khi bạn rút tiền bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ gốc trong tài khoản của bạn, công ty sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái trung bình trọng số. Để xác định tỷ giá, nhà môi giới sẽ tính toán tỷ giá hiện hành và số tiền ký quỹ.

Tỷ giá hối đoái trung bình trọng số của InstaForex có lợi hơn các hệ thống tỷ giá nội bộ mà được sử dụng bởi các nhà môi giới ngoại hối khác. Tỷ giá nội bộ bao gồm chênh lệch nội bộ rất lớn, theo đó việc nạp được tính theo một tỷ giá, và việc rút tính theo một tỷ giá khác. Sự chênh lệch giữa tỷ giá rút tiền và nạp tiền có thể lên tới 10%, có nghĩa là khi bạn nạp RUB 10,000 vào tài khoản của mình, bạn có thể mất RUB 1,000, ngay cả khi việc rút tiền được thực hiện trong cùng ngày.

Sử dụng phương pháp trung bình trọng số để xác định tỷ giá cho phép nhà giao dịch có cơ hội nạp RUB 10,000 và nhận lại đúng RUB 10,000 trong số tiền bằng đô la Mỹ có giá trị tương tự. Ví dụ về tính tỷ giá hối đoái trung bình trọng số:

Ban đầu, khách hàng nạp RUB 10,000 vào tài khoản bằng đô la của mình với tỷ giá RUB 66.57 cho mỗi USD 1. Tại thời điểm ghi nhận số tiền này vào tài khoản, số tiền tương đương $150.22.

Sau một thời gian, khách hàng nạp thêm một khoản bổ sung là RUB 5,000 với tỷ giá là RUB 63.81 cho mỗi 1 USD. Tại thời điểm ghi nhận số tiền này vào tài khoản, số tiền đó bằng $78.36.

Một thời gian sau đó, khách hàng quyết định rút lợi nhuận kiếm được là $300. Tỷ giá hối đoái trung bình trọng số được tính theo công thức của trung bình số học trọng số:

10,000/15,000*66.57+5,000/15,000*63.81=65.65.

Như vậy, số tiền khả dụng để rút là RUB 19,695.


Những quyền chọn thanh toán nào có sẵn tại InstaForex?

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn thông qua Skrill, Neteller thẻ Visa, thẻ MasterCard, và chuyển khoản ngân hàng. Bạn cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại các văn phòng của chúng tôi. Các quyền chọn tương tự có sẵn cho việc rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn.


Công ty có tính bất kỳ phí nào đối với việc gửi tiền vào tài khoản của bạn không?

Công ty không tính bất kỳ phí nào đối với việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, số tiền giao dịch của bạn sẽ được tính với hoa hồng từ một hệ thống thanh toán hoặc ngân hàng ghi có hoặc ghi nợ tài khoản của bạn.


Mất bao lâu để nạp tiền vào một tài khoản giao dịch?

Gửi tiền thông qua Neteller là ngay tức thì, thẻ Visa và MasterCard, lên đến 24 giờ theo phương thức thanh toán đã chọn. Nạp tiền thông qua Skrill cũng mất đến 24 giờ. Gửi tiền vào tài khoản của bạn bằng tiền mặt tại các văn phòng của chúng tôi mất 1-4 giờ. Chuyển khoản ngân hàng kéo dài tới 4 ngày.


Mất bao lâu để rút tiền từ một tài khoản giao dịch?

Rút tiền thông qua MoneyBookers/Skrill và hệ thống thanh toán trực tuyến khác mất từ 1-7 giờ. Lấy tiền bằng chuyển khoản ngân hàng mất 2-4 ngày. Có thể rút tiền từ thẻ Visa của bạn trong thời gian từ 1-6 ngày.


Số tiền tối thiểu được rút ra là bao nhiêu?

Không có giới hạn đối với việc rút tiền. Bạn luôn có thể yêu cầu rút bất kỳ số tiền còn lại nào trên tài khoản giao dịch của bạn. Ngoại lệ là điện tín ngân hàng (số tiền rút tối thiểu là 300$). Đối với ví, hệ thống thanh toán điện tử và thẻ ngân hàng - số tiền rút tối thiểu là 1 USD, bao gồm phí hoa hồng. Ngoài ra, vui lòng lưu ý khoản phí hoa hồng mà ngân hàng có thể tính phí cho một hoạt động: tối đa 30 đô la Mỹ.


Số tiền deposit tối thiểu là bao nhiêu?

Số tiền deposit tối thiểu là 1 USD.


Cần phải làm gì trong trường hợp tôi bị mất một số thông tin và do đó không thể rút hay nạp tiền?

Để thay đổi thông tin trong một hệ thống thanh toán, bạn điền vào mẫu F1 và gửi bản scan chứng minh thư của mình tới change_requisites@mail.instaforex.com.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.